Brawo My!!!

Ranking Bibliotek 2018 gala wręczenia dyplomów Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie po raz czwarty z rzędu najlepszą biblioteką województwa świętokrzyskiego i ponownie w gronie 20 najlepszych bibliotek w Polsce!!!

28 listopada 2018 r. w budynku Biblioteki Narodowej odbyła się gala wręczenia nagród Ranking Bibliotek 2018 organizowany przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita. Nasza placówka zajęła zaszczytne pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim oraz uplasowała się na 20 miejscu w kraju (skok aż o 5 oczek w górę w porównaniu do 2017 r.).

Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie Magdalena Kowalczyk odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk organizatorów: Dariusza Jaworskiego – dyrektora Instytutu Książki i Marcina Piaseckiego – redaktora zarządzającego „Rzeczpospolitej”. Jeszcze tylko dwie biblioteki z województwa świętokrzyskiego pojawiły się na liście 150 najlepszych bibliotek w Polsce, na 97 miejscu był Połaniec, 136 miejsce zajął Pińczów. Organizatorzy rankingu rozesłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu) i uzyskali prawie 750 odpowiedzi. Oceniano m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. W rankingu liczył się także czas pracy biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru oraz zakupione nowe książki. Dodatkowe punkty można zyskać w rankingu m.in. za dostępność dla czytelników prasy, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie. Oprócz odpowiedzi na ankietę wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. W tym roku po raz pierwszy w ankiecie dodano pytania dotyczące m.in. niestandardowych form wypożyczania książek, np. książka na telefon, udostępniania ebooków, otwarcia biblioteki w soboty, obecności w mediach społecznościowych, współpracy z partnerami zewnętrznymi.
Pełna lista laureatów Rankingu Bibliotek 2018.
Liderzy poszczególnych województw w porządku alfabetycznym:

dolnośląskie – Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie
kujawsko-pomorskie – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
lubelskie – Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
lubuskie – Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie
łódzkie – Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
małopolskie- Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego „Galeria Książki” w Oświęcimiu
mazowieckie – Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Przasnyszu
opolskie – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
podkarpackie – Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
podlaskie – Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
pomorskie – Biblioteka Miejska w Łebie
śląskie – Biblioteka Miejska w Cieszynie
świętokrzyskie – Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie
warmińsko-mazurskie – Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach
wielkopolskie – Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance
zachodniopomorskie – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów

Ogólnopolski Ranking Bibliotek 2018

1. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego „Galeria Książki” w Oświęcimiu
4. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach
6. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
8. Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie
9. Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
10. Biblioteka Miejska w Cieszynie