XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka – zgłoszenia do 30 września

plakat XVII OKP im Feliksa Raka z patronatemGminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka. Zgłoszenia 3 wierszy przyjmowane są do 30 września (liczy się data stempla pocztowego). W konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z całej Polski.
Przewidywane są nagrody rzeczowe, książkowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej www.biblioteka-krasocin.pl w zakładce KONKURSY.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

plakat XVII OKP im Feliksa Raka z patronatem