Podziękowanie – Solidarni z Ukrainą

Składamy również podziękowania wszystkim tym, którzy dostarczyli siatki bramkarskie oraz materiały.