Podziękowanie dla KGW w Mieczynie

Składamy serdeczne podziękowania dla KGW z Mieczyna, które dostarczyło gotowy, pocięty materiał na siatki maskujące dla Ukrainy.