PAMIĘTAMY!

1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie.

Ta największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie,

stała się symbolem heroizmu Polaków i ich umiłowania wolności.

Cześć i chwała Bohaterom!