XXX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA 14 –19 marca 2022 r.

Tydzień Kultury Języka 2022

Drodzy Czytelnicy! w dniach 14-19 marca 2022 r. obchodzimy Tydzień Kultury Języka, którego ogólną ideą jest hasło: Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie.

Na stronie organizatora Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach czytamy: „(…) chcemy skupić uwagę uczennic i uczniów na autorytetach, których wkład w polską kulturę i naukę jest nieoceniony. Pragniemy, aby kontakt z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. Zależy nam, by uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach Tygodnia poświęconych autorytetom, mieli okazję odkrywać siebie, swoje potrzeby i dążenia; by czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość. W 2022 roku Senat i Sejm RP uczcili niezwykłych Polaków, którzy mogą stać się dla uczennic i uczniów AUTORYTETAMI. Są nimi: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki – uhonorowani przez Sejm RP; Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz i Bruno Schulz – uhonorowani przez Senat RP. Ponadto rok 2022 został uznany Rokiem Romantyzmu Polskiego (w uchwale Sejmu przypomniano, że w tym roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, a także zaznaczono, iż „pamięć romantyzmu polskiego jest (…) pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość; „Ballady i romanse” będą również lekturą Narodowego Czytania) oraz Rok Botaniki (w uchwale Senatu zaznaczono, że 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego obliguje do przypomnienia zasług polskich botaników dla światowej nauki). Wyrażamy przekonanie, że Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka zachęci wiele szkół, placówek i instytucji nie tylko do dbałości o jakość języka polskiego, ale także do przypomnienia działalności wielkich Polaków, do dyskutowania o niezwykłych autorytetach i ich roli w kształtowaniu naszej tożsamości (Źródło: https://ilij.ujk.edu.pl/xxx-tydzien-kultury-jezyka/).

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie włączając się w obchody XXX Tygodnia Kultury Języka przygotowała wystawkę książek dotyczących języka polskiego zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Zachęcamy do sięgania po tą literaturę i do zgłębiania tajemnic naszej spuścizny kulturowej.