Szkolenie bibliotekarzy

 27 października  w Gminnej Bibliotece Publicznej im. F. Raka w Krasocinie odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy z zakresu dostosowania biblioteki oraz jej zbiorów dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących ,”Książka dostępna dla wszystkich”. Szkolenie zorganizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych z Kielc. Fundacja została założona w 1992 r. a jej działania koncentrują się na wspieraniu osób, które są od urodzenia niewidomi oraz osób, które straciły wzrok.

Fundacja służy pomocą w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku, wspiera rodziny tych osób oraz promuje świat otwarty dla niewidomych. Pokazują bariery, które czekają na osoby niepełnosprawne oraz przekazują jak dostosować otaczający nas świat, aby ułatwić tym osobom funkcjonowanie w nim.