Jubileuszowa edycja Narodowego Czytania za nami!

Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka po raz kolejny włączyła się w akcję Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej.  Po raz drugi wydarzenie zorganizowane zostało przy nowo otwartym Wiatraku, w którym mieści się Krasockie Muzeum Chleba. Dopisała nie tylko pogoda, ale także zaproszeni goście. W jubileuszowym czytaniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji naszego powiatu, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. W podziale na sceny i  role rozpoczęliśmy czytanie dramatu Gabrieli Zapolskiej ,,Moralność Pani Dulskiej”.  Sylwetkę autorki przedstawiła dyrektor Gminnego Żłobka ,,Wesoły Wiatraczek” pani Paulina Klimczyk.

W rolę Zbyszka wcielili się: Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, Łukasz Karpiński Wicestarosta Włoszczowski, Krystian Pawłowski radny Gminy Krasocin, Andrzej Robak prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krasocinie Paweł Włodarski oraz Tomasz Tatar radny Gminy Krasocin.

W pozostałych rolach wystąpili dyrektorzy szkół i instytucji publicznych, radni Gminy Krasocin, prezesi Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń oraz Klubu Seniora w Bukowie i Krasocinie:

Agata Kapelusz-Derejska dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jan Pawła II w Bukowie,

Zdzisława Mąkosa dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie,

Aneta Jończyk dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki w Cieślach,

Teresa Chudy dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie  oraz pracownik Justyna Łączek;

Sylwia Kowalczyk-Łączek pracownik Urzędu Gminy w Krasocinie,

radni Gminy Krasocin: Magdalena Szklarz, Iwona Dusza;

Monika Michta prezes Stowarzyszenia  Gospodyń z Własnej w Woli w Woli Świdzińskiej  oraz przedstawiciel stowarzyszenia Agata Fitas ;

Klubu Seniora i Dyskusyjnego Klubu Książki w Krasocinie: przewodnicząca Danuta Libera oraz Elżbieta Młyńczak, Maria Kowalska, Anna Ciszek;

Klubu Seniora w Bukowie: przewodnicząca Zofia Stefańczyk, Wiesława Drożdżowska oraz Zofia Banaś;

Koło Gospodyń Wiejskich w Mieczynie: przewodnicząca Barbara Rak, Eugeniusz Rak, Grażyna Stępień, Maria Frączek;

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ludyni pani Barbara Andzel;

Zastępca przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Występach Lidia Hajduk ;

Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Olesznie Joanna Kowalczyk;

Dyrektor Gminnej biblioteki Publicznej w Krasocinie Magdalena Kowalczyk oraz pracownicy biblioteki Aneta Siwek,  Anna Lichosik, Katarzyna Malicka;

Sołtys Krasocina pani Mirosława Klimczyk.

Dziękujemy również za obecność członkowi Klubu Seniora pani Jadwidze Czaj oraz państwu Michalak.