Pasowanie na czytelnika Gminnej biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie

8 czerwca 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. F. Raka w Krasocinie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej (op. I. Olczyk) z Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego w Krasocinie. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki. Przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk dokonała pasowania każdego z uczniów. Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy. I wreszcie przyszedł czas na wypożyczenie pierwszej książeczki.  Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa.