Realizacja projektu ,,Od ziarenka do bochenka”

Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka rozpoczęła realizację projektu ,,Od ziarenka do bochenka” skierowanego do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Krasocin. Zgodnie z projektem uczniowie biorą udział w realizacji warsztatów prowadzonych przez profesjonalnego animatora Grzegorza Szymańskiego – wieloletniego edukatora zagrody Ostoja Dworska w Leśnicy.  Pan Grzegorz jako Chłop Świętokrzyski, tzw. Pietrek, w tradycyjnym chłopskim odzieniu, w sąsiedztwie dawnego wozu chłopskiego, wypełnionego workami zboża, opowiada o dawnej, pięknej wsi.  Ta część warsztatów odbywa się w scenerii zabytkowego ,,Wiatraka”, gdzie obecnie znajduje się Krasockie Muzeum Chleba. Podczas tych zajęć uczniowie poznają dawne życie na wsi, trudy pracy rolników, podstawowe rodzaje zbóż oraz kolejne etapy powstawania chleba. Uczniowie tworzą także swoją pracę plastyczną, z wykorzystaniem różnych rodzajów ziaren oraz uczestniczą w grach i zabawach ruchowych popularnych na dawnej wsi. Po warsztatach uczniowie są oprowadzeni po 100 letnim Krasockim Muzeum Chleba. Druga część projektu ma miejsce w bibliotece, gdzie odbywają się spotkania z książką o tematyce dawnej wsi, jej obyczajach i tradycjach.

7 czerwca w warsztatach uczestniczyła Szkoła Podstawowa im. ks. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie. Opowiadania pt. Mieszkać ładnie oraz Dorastanie z książki Zwyczaje rodzinne, dom polski Zuzanny Śliwy przeczytała dla uczniów p. Danuta Libera-prezes Klubu Seniora w Krasocinie, emerytowana nauczycielka. Następnie omówiliśmy przeczytany tekst, nawiązując do tego, co pamiętamy z naszego dzieciństwa i dyskutując, jak wyglądała praca na wsi kiedyś i dziś. Uczniowie wykonali także pracę plastyczną – Kurpiowskiego Kogutka – charakterystyczną ozdobę wiejską.

Uczniowie otrzymali słodki upominek oraz gadżety z logo biblioteki i Krasockiego Muzeum Chleba.

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom  i Pani Danucie za wspaniały dzień!

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.