Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Od 2019 roku organizowane jest  wydarzenie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który corocznie przypada na 30 maja. W tym roku wydarzenie, z przyczyn oczywistych, przybiera formę konferencji on-line połączonej z warsztatami dla opiekunów zastępczych.  Wolontariusze  aktywują całe rodziny zastępcze  do włączenia się we wspólną akcję plakatowania. Pomysł polega na stworzeniu ogólnopolskiej akcji, skierowanej do rodzin zastępczych, która będzie polegać na stworzeniu plakatu na temat Mój dzień w pieczy zastępczej. Z zebranych plakatów  tworzą wirtualną wystawę oraz rozsyłają je do różnych instytucji na terenie całej Polski z prośbą o wywieszenie ich na dzień 30 maja oraz 1 czerwca. Poniżej prezentujemy plakat przesłany do naszej placówki.