Kultura języka

Tydzień Kultury Języka to dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, dlaczego tak ważna jest kultura języka ojczystego. Ważne jest to, aby poprawnie posługiwać się językiem polskim. W definicji kultury języka zawiera się umiejętność poprawnego i sprawnego mówienia i pisania. „Poprawne” oznacza oczywiście zgodne z przyjętymi normami językowymi, a także wzorcami stylistycznymi. Kulturą języka określa się także używanie konstrukcji, form i wyrazów adekwatnych do konkretnej sytuacji oraz do tematu, który został poruszony. Podczas przekazywania komunikatu  musimy też pamiętać o językowych możliwościach odbiorcyKultura języka jest więc w uproszczeniu świadomym (poprawnym) i celowym (nastawionym na cel) posługiwaniem się językiem we wszystkich możliwych sytuacjach komunikacyjnych.
Każdy z nas powinien posiadać minimalną wiedzę z zakresu poprawnego posługiwania się językiem polskim:

  • Poprawność językowa- powinien znać podstawowe zasady gramatyczne i normy językowe, tak żeby tekst był oczyszczony z usterek i błędów językowych. Polacy bardzo często łamią tę zasadę, mówiąc np. poszłem zamiast poszedłem, wziąść zamiast wziąć, włanczam zamiast włączam, w każdym bądź razie zamiast w każdym razie lub bądź co bądź.
  • Sprawność językowa polega na odpowiednim doborze środków językowych. Styl mówienia, którym się posługujemy, powinien być prosty (zrozumiały dla wszystkich) i zwięzły (eliminowanie niepotrzebnych elementów językowych). Komunikat, któremu  możemy przypisać wszystkie trzy wymienione cechy oraz taki, który dodatkowo wyraża to, co autor zamierza wyrazić, to tekst sprawny językowo.
  • Etyka słowa dotyczy głównie naszego stosunku do odbiorcy komunikatu. W trakcie aktu komunikacji, czy to na piśmie, czy w mowie nie można zapominać o podmiotowym traktowaniu odbiorcy. Wbrew pozorom nie chodzi tu głównie o wulgaryzmy. Należy szanować poglądy odbiorcy i przekazywać komunikat w sposób uczciwy, rzetelny i przyjazny.
  • Estetyka słowa – tekst estetyczny powinien dostarczać odbiorcy jedynie pozytywnych wrażeń estetycznych. Nie chodzi tu oczywiście o treść, ale jego formę. Komunikat powinien być harmonijny i ładny, co oznacza, że nie powinien zawierać wulgarnych wyrazów i zwrotów, a osoba posługująca się komunikatem powinna używać grzecznościowych form języka.

Źródło: http://mowimyjak.se.pl/newsy/fakty/czym-jest-kultura-jezyka-dlaczego-wazne-jest-poprawne-uzywanie-jezyka-polskiego,22_38318.html