76 rocznica Powstania Warszawskiego. Pamiętamy!

1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej. 1 sierpnia 2020 r. przypada 76 rocznica tego zrywu niepodległościowego. Pamiętamy!

Powstańcza "Kotwica" nie dla każdego i nie wszędzie