Nadanie bibliotece imienia Feliksa Raka oraz podsumowanie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka

Nadanie bibliotece imienia Feliksa Raka oraz podsumowanie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka15 listopada 2019 r. o godzinie 15.00 rozpoczęła się uroczystość podsumowania XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka, którą poprzedziło wyjątkowe wydarzenie: nadanie imienia Feliksa Raka krasocińskiej bibliotece.


Zgromadzonych gości powitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie Magdalena Kowalczyk. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: rodzina Feliksa Raka: córka Irena Gacia i wnukowie Bożena Gacia i Jan Gacia wraz z małżonką, Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy Krasocin, Artur Konarski – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Łukasz Karpiński – Wicestarosta Powiatu Włoszczowskiego, Aneta Jończyk – Wiceprzewodnicząca i Irena Orzechowska – Radne Powiatu Włoszczowskiego, Bogdan Bukowski – Przewodniczący i Radni Gminy Krasocin: Iwona Dusza, Sylwester Stańczyk, Tomasz Tatar, Sylwester Robak, Krystian Pawłowski; Mirosława Klimczyk – sołtys Krasocina, Monika Kania – dyrektor Banku Spółdzielczego w Krasocinie, Jadwiga Zielińska – główny bibliotekarz i Lidia Zielińska – pracownik DMSziA Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Anna Adamczyk – dyrektor Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, Krzysztof Jasiowski i Monika Jamróz-Ziętal – dyrektor oraz wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Agata Kapelusz-Derejska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, Zdzisława Mąkosa – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, Małgorzata Klimczyk-Karpińska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, Zofia Marcinkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie oraz Danuta Libera przewodnicząca Klubu Seniora w Krasocinie a także jury konkursowe: Stanisław Nyczaj, Tadeusz Stolarski, Lena Łaskawska-Wolny, Jolanta Lichosik, Aneta Siwek. Obecni byli także przedstawiciele mediów: Rafał Banaszek – Moja Gazeta Lokalna, Dorota Klusek – Radio Kielce.

Dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk odczytała Uchwałę Nr XIII/112/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie. Na-stępnie wnukowie Feliksa Raka – Bożena i Jan Gacia wraz z dyrektor biblioteki, Wójtem Ireneuszem Gliścińskim oraz wieloletnim opiekunem dorobku literackiego Feliksa Raka Tadeuszem Stolarskim dokonali przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia kącika pamięci Feliksa Raka w bibliotece.
Wydarzenie uświetnił piękny recital Iwony Duszy (wokal) i Ireneusza Gliścińskiego (muzyka) promujący ich najnowszą płytę z poezją Feliksa Raka Gdzie są Ci ludzie. Wszyscy obecni otrzymali płyty artystów Dla swej matki i Gdzie są ci ludzie a także pamiątkową monetę z wizerunkiem Feliksa Raka i herbem Gminy Krasocin wybitą specjalnie dla uczczenia uroczystości nadania imienia bibliotece.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie postanowiła uhonorować osoby, które były gorącymi orędownikami nadania bibliotece imienia Feliksa Raka oraz wspierały organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka. Statuetki Przyjaciela Biblioteki powędrowały do Wójta Ireneusza Gliścińskiego, Stanisława Nyczaja oraz Tadeusza Stolarskiego.
Następnie głos zabrał Stanisław Nyczaj, prezes Związku Literatów Polskich Oddział Kielce i przewodniczący konkursowego jury. W swoim przemówieniu gratulował laureatom, podziękował także bibliotece i władzom samorządowym za organizację konkursu, jego rozpowszechnianie na terenie całego kraju. Prezentacji postaci i twórczości Feliksa Raka oraz krótkiego podsumowania XIII edycji konkursu dokonał Tadeusz Stolarski.
Ostatnim i najważniejszym punktem wieczoru było uroczyste wręczenie nagród laureatom. W kate-gorii osoby dorosłe zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Laureaci pozostałych kategorii otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Ireneusza Gliścińskiego – Wójta Gminy Krasocin, Andrzeja Prusia – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Oficynę Wydawniczą STON2, WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach oraz Bank Spółdzielczy we Włoszczowie.
Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński złożył serdeczne gratulacje osobom nagrodzonym i uczestnikom konkursu, podziękował komisji konkursowej i bibliotece za organizację imprezy.
Do gratulacji i podziękowań dołączył się również Wicestarosta Łukasz Karpiński, który wraz z radnymi Anetą Jończyk i Ireną Orzechowską podarowali bibliotece pamiątkowy grawer, a także Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, sponsorom za pomoc finansową i rzeczową oraz gratulujemy laureatom.
XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wyniki konkursu:
Kategoria: osoby dorosłe
I miejsce – Anna Piliszewska, Wieliczka
II miejsce – Wanda Łomnicka-Dulak, Piwniczna Zdrój
III miejsce – Janusz Pyziński, Dębica
Wyróżnienia:
I – Piotr Zemanek, Bielsko-Biała
I –Tadeusz Dejnecki, Płock
II – Marcin D. Podolan, Opole
II – Anna Błachucka, Małogoszcz
II – Barbara Zakrzewska, Ostrołęka
III – Bogdan Stangrodzki, Stalowa Wola
Kategoria: szkoła ponadpodstawowa
I miejsce – Jakub Koszyka, I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
II miejsce – Julia Lenkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce
III miejsce – Daria Kaczmarczyk, I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
Wyróżnienia:
I – Karina Standerska, I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
I – Zuzanna Starowicz, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej
II – Kacper Pluta, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
III – Anna Prus, V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
III – Paula Bień, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
Kategoria: kl. VII, VIII
I miejsce – Bartosz Bała, Szkoła Podstawowa w Krasocinie,
II miejsce – Mikołaj Wdowiak, Szkoła Podstawowa w Krasocinie,
III miejsce – Karolina Szymanek, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku
Wyróżnienia:
I – Kinga Natkowska, Szkoła Podstawowa w Radkowie
II – Magdalena Gieroń, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku
III – Gabriela Pietrzykowska, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie
III – Karolina Bednarska, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

Kategoria: szkoła podstawowa IV-VI
I miejsce – Krzysztof Matyśkiewicz, Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie
II miejsce – Anna Róg, Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 r. w Małogoszczu
III miejsce – Patrycja Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
Wyróżnienia:
I – Anna Lichosik, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
II – Bartosz Sobczyk, Szkoła Podstawowa w Radkowie
III – Jakub Robak, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
Kategoria: szkoła podstawowa I-III
I miejsce – Zuzanna Rak, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy
II miejsce – Szymon Kaczmarczyk, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
III miejsce – Szymon Bała, Szkoła Podstawowa w Krasocinie

Kategoria: szkoła podstawowa I-III
I miejsce – Zuzanna Rak, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy
II miejsce – Szymon Kaczmarczyk, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
III miejsce – Szymon Bała, Szkoła Podstawowa w Krasocinie

Wyróżnienia:
I – Paweł Róg, Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 r. w Małogoszczu
II – Julia Sobczyk, Szkoła Podstawowa w Radkowie
III – Mikołaj Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
IV – Julia Gaik, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
Judyta Gacia, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
Magdalena Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
Nadia Chojnecka, Szkoła Podstawowa w Bukowie
V – Maria Malicka, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie
Miłosz Skowron, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie