Informacja

W dniu jutrzejszym, 25 lipca, zostają odwołane zajęcia dla dzieci i młodzieży

– rozpocznie się kurs O finansach w bibliotece dla osób po 50 roku życia.