Wyniki konkursu „Czytelnik roku 2018/2019” (V edycja)

Laureaci konkursu Czytelnik Roku 2018.2019We wtorek, 11 czerwca, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Czytelnik roku 2018/2019” (V edycja). Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców gminy Krasocin do sięgania po lekturę, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku regularnego czytania. Konkurs trwał od 18 czerwca 2018 roku do 8 czerwca 2019 roku. Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach: maluszki 0-6; kl. I-III; kl. IV-VI; kl. VII, VIII i gimnazjum oraz kategoria nauczyciele. Nagrody książkowe oraz medale najlepszym czytelnikom wręczył Wójt Gminy Krasocin oraz Dyrektor GBP Magdalena Kowalczyk. Pod uwagę w wynikach czytelnictwa zbiorowo byli brani czytelnicy biblioteki w Krasocinie oraz filii i punktów bibliotecznych.
Laureaci konkursu Czytelnik Roku 2018/2019:

maluszki 0-6 lat
I miejsce – Filip Malicki
II miejsce – Piotr Bomba
III miejsce – Oliwia Frączek

klasa I – III
I miejsce – Ksawery Frączek
II miejsce – Klaudia Gołdyn
III miejsce – Maria Malicka

klasa IV – VI
I miejsce – Bartłomiej Klimczak
II miejsce – Oliwia Robak
III miejsce – Mateusz Wytrych

klasa VII, VIII i III klasa gimnazjum
I miejsce – Kamila Szklarz
II miejsce – Dominika Bluma
III miejsce – Katarzyna Mularczyk

Nauczyciele
I miejsce – Jolanta Lichosik
II miejsce – Anna Wrona
III miejsce – Ilona Janikowska

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej IV edycji.
Regulamin konkursu ,, Czytelnik Roku 2019/2020″ dostępny na naszej stronie: http://biblioteka-krasocin.pl/gbp w zakładce KONKURSY.