Pasowanie na czytelnika

W czwartek, 28 lutego odbyło się zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Krasocinie oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bukowie pasowanie na czytelnika. Do grona czytelników biblioteki publicznej przyjęliśmy pierwszoklasistów z tej szkoły.
Do biblioteki przyjechali uczniowie klas pierwszych i trzecich.

Gości przywitała z-ca dyrektora biblioteki Anna Pawelec. Następnie młodzi czytelnicy zostali oprowadzeni po bibliotece i zapoznani z zasadami wypożyczania książek, płyt, czasopism, a także z ofertą biblioteki.
Wprowadzeniem do pasowania na czytelnika była inscenizacja pt. ,, Zaczarowany świat bajek” klasy trzeciej, pod kierunkiem bibliotekarza szkolnego – pani Anety Banaś. W pięknych, kolorowych kreacjach trzecioklasiści wprowadzili pierwszaków do zaczarowanego świata bajek i baśni, a także zapoznali ich z zasadami poszanowania książek i biblioteki. Po obejrzeniu występu, uczniowie klasy pierwszej odpowiadali na pytania – zagadki. Za dobre odpowiedzi otrzymywali od czerwonego kapturka zakładkę. Dzięki temu młodzi czytelnicy mogli aktywnie uczestniczyć w uroczystości. Po złożeniu przyrzeczenia uczniowie zostali pasowani przez z-ce dyrektora biblioteki Annę Pawelec, dyplomy wręczyła p. Aneta Banaś. Po części oficjalnej uczniowie wzięli udział w przygotowanych przez bibliotekarki zabawach.
Uczniów do uroczystości przygotowała p. Aneta Banaś (bibliotekarz szkolny). Dziękujemy za miłe spotkanie i zapraszamy jak najczęściej!