Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika SP w Mieczynie18 lutego odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie oraz 21 lutego uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Popiełuszki w Cieślach. Uczniowie z obu szkół przyjechali w towarzystwie kolegów ze starszych klas. Po przypomnieniu zasad korzystania z biblioteki oraz zasad poszanowania książek, zapoznaniu z prezentacja dotyczącą oferty placówki, Dyrektor biblioteki przeczytała książeczkę „Franklin czyta kolegom”. Następnie pierwszoklasiści uroczyście złożyli przysięgę poszanowania książek, zostali pasowani na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz karty czytelnika. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę związaną z wiedzą na temat baśni i bajek, którą nasi goście zaliczyli celująco. Wszyscy otrzymali na koniec zakładki i kalendarze z logo akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. którą promuje biblioteka publiczna.