Przekazanie sprzętu komputerowego

13 grudnia 2018 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie miało miejsce nieodpłatne przekazanie pięciu zestawów komputerów stacjonarnych. Komputery przekazała bibliotece Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Będą one służyć dzieciom i młodzieży korzystającym ze świetlicy środowiskowej w Olesznie, pomogą im w podnoszeniu wiedzy i umiejętności. Uroczystego przekazania komputerów na ręce dyrektor biblioteki Magdaleny Kowalczyk dokonał Józef Cepil Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Kielcach . Przy przekazaniu obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński oraz Wicestarosta Powiatu Włoszczowskiego Łukasz Karpiński.