Projekt „Szlak literacki – spotkania autorskie dla mieszkańców gminy Krasocin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie zrealizowała projekt „Szlak literacki – spotkania autorskie dla mieszkańców gminy Krasocin”. Projekt trwał od lipca do listopada. W ramach projektu odbyło się 10 spotkań autorskich (w tym 6 spotkań stricto autorskich, 2 warsztatów, 2 spektakle teatralne). Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt przeznaczony był zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych z gminy Krasocin. Głównym celem realizowanego zadania było była popularyzacja i podniesienie poziomu czytelnictwa społeczności gminy Krasocin.
Zorganizowane spotkania autorskie przyczyniły się także m.in. do: rozbudzenia potrzeb literackich, promocja polskiej literatury polskiej, zagospodarowanie czasu wolnego społeczności lokalnej gminy Krasocin, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych oraz w starszym wieku poprzez czynny udział w kulturze oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez zwiększenie zainteresowania polską literaturą współczesną.