Nawigacja
Krasocin
Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek- 8:00-19:00

Wtorek - 8:00-18:00

Środa - 8:00-19:00

Czwartek - 8:00- 18:00

Piątek - 8:00-19:00

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna
Floriańska 1
29-105 Krasocin
tel./fax 41 39-17-017
email: biblioteka@krasocin.com.pl

Wysyłając maila oświadczam, iż zapoznałem/(am) się z klauzulą informacyjną (dostępną pod zakładką "RODO") dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Bibliotekę.


KATALOG ON-LINE


 


 


 


   Klub Kodera


Katolog on-line

WBP w Kielcach


Nie czytasz? Nie pójdziesz do nieba!


   PRZYSTANEK KORCZAK


Cała Polska Czyta Dzieciom


Sylwetki twórców

  Znani ludzie Krasocina[1].

Feliks Rak- urodzony we wsi Borowiec  26.05.1903 r., zm. 17.07.1992 r. Poeta
i działacz ruchu ludowego. Debiutował jako poeta na łamach prasy ludowej
w 1934 r. W latach 1940- 1945 był więźniem KL Sachsenhausen i Dachau. Był autorytetem moralnym dla mieszkańców wsi, inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć. Pod koniec lat 70- tych zabiegał o zbieranie eksponatów
i urządzenia w krasocińskim wiatraku Muzeum Chleba. Organizował środki finansowe na zakup kostiumów dla krasocińskiego zespołu folklorystycznego. Apelował również o porządkowanie zagród, ulic dla poprawy estetyki wsi. Był członkiem Związku Literatów Polskich, założycielem Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury. W 1989 r. otrzymał nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za twórczość z zakresu poezji ludowej. Twórczość: „Krematoria i róże. Wspomnienia więźnia obozów Sachsenhausen i Dachau", „Śpiewam mojej wsi" (poezje), „Idę do was po słowa otuchy" (poezje), „Krasocin wczoraj i dziś 1325- 1975", utwór folklorystyczny „Krasockie wesele". Wiele z jego wierszy nie doczekało się jeszcze publikacji.  Na jego cześć organizowany jest ogólnopolski konkurs poetycki, w którym mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich
i osoby dorosłe z terenu całej Polski.

Emil Godlewski- urodzony w Krasocinie w 1847 r. Był on pionierem nauki zw. fizjologią roślin. Jako profesor wykładał na Politechnice Lwowskiej, Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach, Uniwersytecie Jagiellońskim i po 1918 r.
w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Po jego śmierci w 1930 r. pracę kontynuował jego syn również Emil.

Mścisław Godlewski- urodzony w 1846 r. w Krasocinie, publicysta w „Niwie"
i „Słowie", których był współwłaścicielem i redaktorem naczelnym. Przyjaźnił się z Henrykiem Sienkiewiczem i Bolesławem Prusem. Zmarł w 1908 r.

Adolf Jabłoński „Jasieńczyk" urodzony w 1825 r. w Krasocinie. Za działalność niepodległościową uwięziony został w Cytadeli Warszawskiej, a następnie zesłany na Syberię. Powrócił w 1860 r. i w wziął udział w Powstaniu Styczniowym. Po przegranej wyjechał za granicę. Do kraju powrócił w 1873 r. Mając doświadczenie w wierceniach mechanicznych stał się współpracownikiem Ignacego Łukasiewicza- twórcy lampy naftowej. Zmarł
w 1887 r.

 


[1] R. Nadgowski, Ziemia krasocińska (1864- 1939) (W:) W sarmackim Krasocinie, Kielce 1997, s. 131- 132.

Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa RakaPrzyślij wiersze do 30 września!


 

Regulamin kat. szkoły średnie/dorośli

Regulamin kat. dzieci/gimnazjum/nauczyciele


 

 

I Turniej Szachowy

 


Biblioteka bierze udział w akcji Czytam polskie

Zegar
Ulti Clocks content

21-04-2021

 

Grantodawcy


 

URZĄD GMINY W KRASOCINIE 


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE 

INSTYTUT KSIĄŻKI 

                                                                          ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO 


 

 

 

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"NAD CZRNĄ I PILICĄ"


Copyright by www.biblioteka-krasocin.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i CMS: d4u.pl
Powrót na stronę główną