Nawigacja
Krasocin
Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek- 8:00-19:00

Wtorek - 8:00-18:00

Środa - 8:00-19:00

Czwartek - 8:00- 18:00

Piątek - 8:00-19:00

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna
Floriańska 1
29-105 Krasocin
tel./fax 41 39-17-017
email: biblioteka@krasocin.com.pl

Wysyłając maila oświadczam, iż zapoznałem/(am) się z klauzulą informacyjną (dostępną pod zakładką "RODO") dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Bibliotekę.


KATALOG ON-LINE


 


 


 


   Klub Kodera


Katolog on-line

WBP w Kielcach


Nie czytasz? Nie pójdziesz do nieba!


   PRZYSTANEK KORCZAK


Cała Polska Czyta Dzieciom


Aktualności

Konkurs fotograficzny

11 maja 2015

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Przyłapani na czytaniu


I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biblioteka-krasocin.pl oraz załączyć zdjęcie zgłaszane na konkurs.

2. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa za pomocą różnych mediów. Ogłaszany  konkurs fotograficzny, ma pokazać, że czytanie może stanowić zarówno  przyjemność i  rozrywkę, jak i  jedną z atrakcji, którymi wypełniamy  wolny czas. Celem jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, przychodnia, sklep, autobus itp.) czytamy.

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu, oceniania zdjęć oraz publikacji nagrodzonych prac.

 

II Zasady konkursu

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Krasocin.

2. Czas trwania  od  13.04.2015 r. do 11.05.2015 r.

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Krasocin,  który spełni wymogi niniejszego regulaminu.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia wraz z  pracą fotograficzną.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkt 9 regulaminu, oraz zapewnia, że:

a)  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b)  nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c)  nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

UWAGA: fotografie przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

5. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii -  fotografia.

6. Każdy uczestnik zgłasza 1 pracę.

7. Format zgłaszanych prac:

Fotografie konkursowe prosimy przesyłać  w formie elektronicznej w formacie JPEG (w rozdzielczości nie mniejszej niż 1024/768 pikseli) na adres  animator_gbp@wp.pl  lub dostarczyć wydrukowane w formacie 20/30 cm do 11. 05. 2015 r. włącznie na adres biblioteki (decyduje data wpływu): Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie; ul. Floriańska 1; 29-105 Krasocin.

8. Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasocinie, w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym Przyłapani na czytaniu zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).

9. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji na stronie Biblioteki oraz ich wystawy z zaznaczeniem imienia  i nazwiska autora.

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

4.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14. 05. 2015 r., a jego laureaci otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w formularzu zgłoszeniowym telefon. 

5. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie biblioteki: www.biblioteka-krasocin.pl

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych  z rozstrzygnięciem     konkursu i wystawą.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich  przez uczestników konkursu.

3. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.

5. W razie jakichkolwiek zmian terminu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród, informacje zostaną podane na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie www.biblioteka-krasocin.pl oraz na fanpage’u.

 

« Powrót do wszystkich aktualności

Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa RakaPrzyślij wiersze do 30 września!


 

Regulamin kat. szkoły średnie/dorośli

Regulamin kat. dzieci/gimnazjum/nauczyciele


 

 

I Turniej Szachowy

 


Biblioteka bierze udział w akcji Czytam polskie

Zegar
Ulti Clocks content

21-04-2021

 

Grantodawcy


 

URZĄD GMINY W KRASOCINIE 


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE 

INSTYTUT KSIĄŻKI 

                                                                          ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO 


 

 

 

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"NAD CZRNĄ I PILICĄ"


Copyright by www.biblioteka-krasocin.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i CMS: d4u.pl
Powrót na stronę główną