Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2021

WYZNAJ MIŁOŚĆ BIBLIOTECE!

Miłość, miłość, miłość na zawsze! Wielkim krokami zbliża się Święto Zakochanych. W tym roku Walentynki będą zupełnie inne, ale to nie znaczy gorsze.

Walentynki to wspaniała okazja, by wyrazić swoją sympatię do innych, wyznać miłość lub się zakochać… A co jeśli w tym czasie nie ma nikogo ważnego? Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Może wyznać miłość ……….. bibliotece? Gwarantujemy, że biblioteka serca nie złamie. Mimo wielu przeciwności losu, biblioteka zawsze stoi otworem dla czytelników! Dlatego już teraz napisz krótki list, wiersz do biblioteki (choćby zwrotkę) na udekorowanej osobiście kartce walentynkowej, przynieś ją w zaklejonej kopercie wraz ze swoimi danymi na oddzielnej kartce papieru (imię, nazwisko, telefon) do Gminnej  Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie i wrzuć do walentynkowego pudełka umieszczonego na parterze, przy windzie. Najpiękniejsze miłosne wyznanie zostanie nagrodzone! Miłość nie zna ograniczeń wiekowych, więc zachęcamy dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów do WYZNANIA BIBLIOTECE MIŁOŚCI!

Termin wrzucania prac do skrzynki do 11 lutego.

14 lutego wypożyczalnia i czytelnia biblioteki  zamienią się w bardzo romantyczne miejsce. Wszystkie kartki zostaną wyeksponowane w bibliotece oraz umieszczone na stronie internetowej biblioteki.

Do dzieła Kochani, czekamy na wasze prace!

 

Rok 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W roku 2021 upłynie l00. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego najwybitniejszego przedstawiciela poetów pokolenia Kolumbów-pokolenia, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Od wczesnej młodości wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Był uczniem słynnego Liceum im. Stefana Batorego, uczęszczał do jednej klasy z Tadeuszem Zawadzkim ps. Zośka, Janem Bytnarem ps. Rudy i Maciejem Aleksym Dawidowskim ps. Alek”.

W okresie okupacji niemieckiej ogłosił 4 tomiki poezji: Zamknięty echem (lato 1940), Dwie miłości (jesień 1940), Wiersze wybrane (maj 1942), Arkusz poetycki Nr 1 (1944) i składkę Śpiew z pożogi (1944) oraz wiele utworów w prasie konspiracyjnej. Jego wiersze pojawiły się także w antologiach poezji wydawanych konspiracyjnie: w Pieśni niepodległej (1942) i Słowie prawdziwym (1942).

Regulamin Konkursu czytelnik Roku 2021

REGULAMIN KONKURSU ,,CZYTELNIK ROKU 2021” dla czytelników dorosłych

1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie.
2. Czas trwania konkursu: 1 stycznia – 31 grudnia 2021
3. Cel konkursu:
• popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym,
• zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki,
• kształtowanie nawyku regularnego czytania,
• promowanie zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, jej filii i punktów bibliotecznych.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnej, elektronicznej karty czytelnika.

5. W konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie oraz filii bibliotecznych i punktów bibliotecznych (łączne wypożyczenia z biblioteki głównej (GBP w Krasocinie), filii bibliotecznych (Bukowa i Oleszno) oraz punktów bibliotecznych (Mieczyn i Ludynia).
* Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie i pracownicy filii oraz ich najbliższa rodzina (współmałżonek i dzieci) nie mogą brać udziału w konkursie.
6. Laureaci konkursu Czytelnik Roku zostaną wyłonieni oddzielnie dla biblioteki głównej w Krasocinie oraz dla filii i punktów bibliotecznych (po jednym równorzędnym miejscu w każdej placówce).
7. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnik Roku jest:
• największa liczba wypożyczonych/przeczytanych książek ( bez przedłużeń)
oraz
• wypożyczonych/wysłuchanych audiobooków ( bez przedłużeń)
8. Zwycięzcę konkursu wyłania komisja powołana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie.
9. Czytelnik zwycięzca otrzymuje nagrodę.
11. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

KATEGORIE WIEKOWE

I kategoria – osoby dorosłe

Regulamin Konkursu Czytelnik Roku 2021– do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursów organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksa Raka w Krasocinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Floriańska 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– przeprowadzenia jednorazowych lub cyklicznych konkursów, a także publikacji listy laureatów w celu budowania pozytywnego budowania wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na podst. Art.6, ust 1, lit. b RODO,
– realizacji działań statutowych Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO,
– realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

,,Mała książka-wielki człowiek”

Drodzy Rodzice,

przypominamy, że Kampania „Mała książka – wielki człowiek” jest pilotażowym projektem skierowanym do przedszkolaków, która rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku. Zachęcamy rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Od dziś można odbierać wyprawki czytelnicze dla swoich pociech. Aby założyć kartę biblioteczną dziecka należy zabrać ze sobą pesel dziecka oraz pesel rodzica. Po założeniu karty każdy przedszkolak otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać w prawie 3 tys. bibliotek, które zgłosiły się do projektu.

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Życzenia

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności,

jak najwięcej uśmiechu oraz samych radosnych chwil

spędzonych w gronie kochających dzieci i wnuków

pracownicy biblioteki

Do góry

Skip to content