Narodowe Czytanie za nami!

Narodowe Czytanie 2023 przy Muzeum Chleba w Krasocinie8 września 2023 r., Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie po raz dziesiąty włączyła się w akcję Narodowego Czytania zainaugurowaną przez Parę Prezydencką. W piątek o godz. 10:00 w wyjątkowej scenerii, koło Muzeum Chleba w Krasocinie, dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk rozpoczęła spotkanie witając przybyłych gości, list od Prezydenta Andrzeja Dudy przeczytał Wójt Ireneusz Gliściński. Następnie zaproszeni goście odczytali fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.


Wątek powstania styczniowego 1863 r. z tegorocznej lektury, kolejno przybliżyli obecnym:
– wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie – Teresa Szczepańska,
-przewodnicząca Klubu Seniora w Krasocinie Danuta Libera, kierownik USC Paweł Włodarski,
– Sołtys Krasocina Mirosława Klimczyk,
– uczniowie Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie: Marika Stanior-Chruściel i Szymon Wydrych,
– pracownik GBP im. Feliksa Raka w Krasocinie Aneta Siwek
– radna Gminy Krasocin Iwona Dusza,
– przedstawicielka Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie Joanna Kowalczyk,
– dyrektor oraz nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego w Krasocinie Krzysztof Jasiowski, Iwona Dusza i Anna Mietelska;
– kierownik GOPS w Krasocinie Zdzisława Robak,
– pracownik Urzędu Gminy w Krasocinie Małgorzata Ciszek,
– dyrektor Gminnego Żłobka ,,Wesoły Wiatraczek” Paulina Klimczyk.
W akcji wzięli udział również uczniowie klas 4, 6 i 7 ze szkół podstawowych w Krasocinie, Olesznie i Mieczynie. Młodzież obejrzała przygotowaną przez naszego gościa specjalnego, pana Grzegorza Szymańskiego, właściciela Ostoi Dworskiej w Leśnicy, wystawę fotograficzną oraz rekwizyty nawiązujące do powstania styczniowego 1863 roku.
Zgodnie z tradycją, biblioteka otrzymała od Kancelarii Prezydenta RP pieczęć upamiętniającą to wydarzenie.
Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za udział w Narodowym Czytaniu, które co roku przybliża nam na nowo kanony naszych polskich dzieł.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.