Podsumowanie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka

Laureaci XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

Podsumowanie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka

 

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy Krasocin, Rafał Pacanowski – członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, Lidia Zielińska oraz Piotr Żak – pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Iwona Dusza – Radna Gminy Krasocin, rodzina Feliksa Raka – wnuk Jan Gacia wraz z małżonką oraz wnuczka Bożena Gacia, Monika Jamróz-Ziętal – zastępca dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Agata Kapelusz-Derejska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, Zdzisława Mąkosa – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, Danuta Libera przewodnicząca oraz członkowie Klubu Seniora w Krasocinie.

Wiersze oceniało jury w składzie:

  • Tadeusz Stolarski – przewodniczący komisji Jury, polonista, długoletni nauczyciel i dyrektor w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie, autor wielu opracowań o tematyce regionalnej (m.in. Znani i nieznani ziemi włoszczowskiej) oraz miniatur lirycznych prozą Nie ta godzina.
  • Krystyna Cel – polska poetka, eseistka. Wydała m.in. tomiki wierszy: Ścieżkami dalekiego ogrodu, Księżyc w styczniu, zbiór esejów Tajemnice przeżyć nieuchwytnych, Nim zapadnie zmierzch. Laureatka I nagrody w dziale poezji konkursu im. St. Żeromskiego za tomik Zagubiony widnokrąg. Mieszka w Kielcach, gdzie – przed przejściem na emeryturę – pracowała jako nauczycielka polonistka i bibliotekarka. Członek Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
  • Jolanta Lichosik – nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie.
  • Lena Łaskawska-Wolny – nauczycielka języka polskiego w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.
  • Aneta Siwek – polonista, bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie.

Dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk powitała przybyłych gości. Następnie krótkiego wspomnienia życia i twórczości długoletniego jurora konkursu, Stanisława Nyczaja, dokonała z-ca dyrektora biblioteki Anna Pawelec.

Prezentacji postaci i twórczości Feliksa Raka oraz krótkiego podsumowania XVI edycji konkursu dokonał przewodniczący jury Tadeusz Stolarski.

Podczas uroczystości Piotr Żak z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, dokonał prezentacji wyjątkowej publikacji pt. Klucz życia, zawierającej 40 nie publikowanych dotąd wierszy Feliksa Raka.

Głos zabrał także Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który w swoim przemówieniu gratulował laureatom, podziękował także bibliotece i władzom samorządowym za organizację konkursu, jego rozpowszechnianie na terenie całego kraju.

Ostatnim i najważniejszym punktem wieczoru było uroczyste wręczenie nagród laureatom. W kategorii osoby dorosłe zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Laureaci pozostałych kategorii otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Ireneusza Gliścińskiego – Wójta Gminy Krasocin, Andrzeja Prusia – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Dariusza Czechowskiego – Starostę Powiatu we Włoszczowie, WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach, Oficynę Wydawniczą Ston 2.

Wydarzenie uświetnił piękny recital Iwony Duszy (wokal) i Ireneusza Gliścińskiego (muzyka) oraz występ laureata pierwszego miejsca w kategorii osoby dorosłe, Piotra Zemanka, który przy akompaniamencie gitary przedstawił fragment swojej pięknej twórczości.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu oraz sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe.

Patronat nad konkursem objęli:

  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,
  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś,
  • Wójt Gminy Krasocin – Ireneusz Gliściński,
  • Starosta Powiatu Włoszczowskiego Dariusz Czechowski.

 

 

Osobom nieobecnym na gali podsumowania konkursu nagrody zostaną przesłane pocztą.

 

WYNIKI KONKURSU 2022

Kategoria: osoby dorosłe

I miejsce – Piotr Zemanek, Bielsko-Biała

II miejsce – Anna Piliszewska, Wieliczka

III miejsce – Beata Agnieszka Rucińska, Siedlce

Wyróżnienia:

I wyróżnienie – Marek Klamczyński, Sulejówek

I wyróżnienie – Alicja Góra,  Żary

II wyróżnienie – Czesław Markiewicz,  Zielona Góra

II wyróżnienie – Aneta Jasłowska, Wrzosowo

III wyróżnienie – Karolina Kłoczko, Czostków

III wyróżnienie – Ewa Jowik, Łazy

 

Osoby nagrodzone przez jury za tematykę związaną z Krasocinem i Feliksem Rakiem:

– Jan Gumbisz, Kielce za wiersz ,,Pamięci wieszcza Feliksa Raka”

– Edyta Wysocka, Miastko za wiersze ,,Powroty krasocińskie uroki”, ,,Powroty do przeszłości” oraz „Powroty do źródeł”

 

Kategoria: szkoła ponadpodstawowa

I miejsce –  Karolina Majorowska, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

II miejsce – Anna Wojno, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

III miejsce – Kamila Szklarz, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. gen. Sikorskiego we Włoszczowie

Wyróżnienia:

I wyróżnienie  – Karolina Szymanek, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie

I wyróżnienie – Kinga Natkowska, Zespół Szkół nr 2 im. Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

II wyróżnienie – Zofia Strugarek, III Liceum Ogólnokształcące im. św. Kantego w Poznaniu

II wyróżnienie – Julia Bukłat, Zespół Szkół nr 3 im. S. Staszica we Włoszczowie

III wyróżnienie – Wiktoria Karpińska, Zespół Szkół nr 2 im. Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

III wyróżnienie – Julia Łączek,  Zespół Szkół nr 2 im. Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

 

Kategoria: kl. VII-VIII

I miejsce – Jan Kocot, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu,

II miejsce – Oskar Tarnik, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Koniecznie,

III miejsce – Patrycja Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie,

Wyróżnienia:

I wyróżnienie – Dominik Karpiński, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie,

II wyróżnienie – Maksymilian Sobański, Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie,

III wyróżnienie – Julia Barska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Że-romskiego w Żurominie,

 

Kategoria: szkoła podstawowa IV-VI

I miejsce – Olga Korzep, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie,

II miejsce – Filip Machnik, Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włosz-czowie,

III miejsce – Barbara Kotula, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,

Wyróżnienia:

I wyróżnienie – Nadia Banasik, Zespół Szkół Podstawowych im. rtm. Pileckiego w Krasocinie,

II wyróżnienie – Krystian Celejowski, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie,

III wyróżnienie – Mikołaj Bąk, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie,

III wyróżnienie – Klara Skrzypek, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie,

III wyróżnienie – Kacper Supernat, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie,

 

Kategoria: szkoła podstawowa I-III

I miejsce – Lena Świerczyńska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie,

II miejsce – Zuzanna Skiba, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie,

III miejsce – Julia Kocot, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu,

Wyróżnienia:

I wyróżnienie – Oliwia Nogły, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie,

II wyróżnienie – Antoni Lewandowski, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie,

II wyróżnienie – Zofia Pałka, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie,

III wyróżnienie – Lena Grabiec, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie