Informacja o uroczystym rozstrzygnięciu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka

plakat XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Informacja

Uroczyste rozstrzygnięcie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka odbędzie się 16 listopada (środa) o godz. 15:00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin, Wypożyczalnia, II piętro.

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, w przypadku uczniów powiadomienia zostaną przekazane do szkół. W razie pytań prosimy o kontakt 41 3917017.