Rozstrzygnięcie konkursu na ,,Bombkę bożonarodzeniową”

28 stycznia w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na ,,Bombkę bożonarodzeniową”.  Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników oraz kultywowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych. Do konkursu zgłoszono 22 prace. Z każdej kategorii wiekowej wyłoniono 1 zwycięzcę. Prace oceniało jury w składzie:

  1. Danuta Libera przewodnicząca Klubu Seniora oraz emerytowana nauczycielka jęz. polskiego,
  2. Justyna Marcinkowska – nauczycielka w Zespole Palcówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego w Krasocinie
  3. Marta Wytrych – pracownik Urzędu Gminy w Krasocinie.

Jury otrzymało prace bez nazwisk.  Każdy uczestnik otrzymał indywidulany numerek. Panie oceniały bombki zgodnie z regulaminem konkursu, przyznając określoną liczbę punktów.

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

PRZEDSZKOLE

Miłosz Sornat Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

SZKOŁA PODSTAWOWA KL.I-III

Zuzanna Kałka Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego w Krasocinie

Karolina Dzwonek Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego w Krasocinie

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI

Oliwia Wrona Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VII-VIII

Aleksandra Kwiatkowska Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego w Krasocinie

GRATULUJEMY!