Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka

Laureaci wraz z zaproszonymi gośćmi podczas podsumowania XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka19 listopada 2021 r. o godzinie 15.00 rozpoczęła się uroczystość podsumowania XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka.

Zgromadzonych gości powitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie Magdalena Kowalczyk. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy Krasocin, Dariusz Mietelski – radny Powiatu Włoszczowskiego, Edyta Watras – pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Iwona Dusza – Radna Gminy Krasocin, rodzina Feliksa Raka – wnuk Jan Gacia wraz z małżonką, Rafał Pacanowski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, Krzysztof Jasiowski – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Agata Kapelusz-Derejska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, Zdzisława Mąkosa – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, oraz Danuta Libera przewodnicząca Klubu Seniora w Krasocinie.

Wiersze oceniało jury w składzie:

 • Stanisław Nyczaj – przewodniczący komisji. Pracował jako nauczyciel polonista w szkole średniej. Publicysta w miesięcznikach Opole, Przemiany, Ikar, sekretarz redakcji Kwartalnika Nauczyciela Opolskiego, redaktor naczelny Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego. Od 1996 r. prezes Związku Literatów Polskich oddział Kielce, od 2003 r. także zastęp-ca sekretarza Zarządu Głównego ZLP. Autor ponad 20 książek, w tym kilkunastu zbiorów wierszy, m.in. tomów Przerwany sen, Najcichsza od-waga (1977) (nagroda miesięcznika Przemiany), opracował i wydał m.in. pionierską Księgę powiedzeń i powiedzonek polskich (1994). Od kilkunastu lat opiekun w sprawach literackich Krajowego Centrum Kultury PZN. Od 1994 r. prowadzi wraz z żoną Ireną Oficynę Wydawniczą STON 2, która opublikowała na zlecenie KCK PZN kilkadziesiąt książek dla niewidomych i niedowidzących.
 • Tadeusz Stolarski – polonista, długoletni nauczyciel i dyrektor w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie, autor wielu opracowań o tematyce regionalnej (m.in. Znani i nieznani ziemi włoszczowskiej) oraz miniatur lirycznych prozą Nie ta godzina.
 • Jolanta Lichosik – nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie.
 • Lena Łaskawska-Wolny – nauczycielka języka polskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie.
 • Aneta Siwek – polonista, bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie.

Dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk odczytała list gratulacyjny od Przewodniczącego Sejmiku Województwa świętokrzyskiego Andrzeja Prusia.

Następnie głos zabrał Stanisław Nyczaj, prezes Związku Literatów Polskich Oddział Kielce i przewodniczący konkursowego jury. W swoim przemówieniu gratulował laureatom, podziękował także bibliotece i władzom samorządowym za organizację konkursu, jego rozpowszechnianie na terenie całego kraju. Prezentacji postaci i twórczości Feliksa Raka oraz krótkiego podsumowania XV edycji konkursu dokonał Tadeusz Stolarski.

Ostatnim i najważniejszym punktem wieczoru było uroczyste wręczenie nagród laureatom. W kategorii osoby dorosłe zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Laureaci pozostałych kategorii otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Ireneusza Gliścińskiego – Wójta Gminy Krasocin, Andrzeja Prusia – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Oficynę Wydawniczą STON2, WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach. Wsparcie rzeczowe i finansowe biblioteka otrzymała od firm:

 • RK-Tech Renaty Kowalczyk
 • Kawka Meble Przemysława Kawki
 • P.W. Ślęz-Pol Ewy Ślęzak
 • Butik Lija – Lidii Jackiewicz.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie postanowiła, po raz drugi, uhonorować osoby/instytucje, za ogromne wsparcie i pomoc  w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka. Statuetki Przyjaciela Biblioteki 2021 powędrowały do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, pani Iwony Duszy – radnej Gminy Krasocin oraz pani Danuty Libery i całego Klubu Seniora.

Wydarzenie uświetnił piękny recital Iwony Duszy (wokal) i Ireneusza Gliścińskiego (muzyka) z poezją Feliksa Raka.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu oraz sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe. Zachęcamy do udziału w przyszłorocznej, szesnastej edycji.

Patronat nad konkursem objęli:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś,
 • Wójt Gminy Krasocin – Ireneusz Gliściński,
 • Starosta Powiatu Włoszczowskiego Dariusz Czechowski.

Osobom nieobecnym na gali podsumowania konkursu nagrody zostaną przesłane pocztą, bądź dostarczone bezpośrednio do laureatów.

 

WYNIKI KONKURSU

Kategoria: osoby dorosłe

I miejsce – Ewa Jowik, Łazy

II miejsce – Agnieszka Maj, Gołąb

III miejsce – Irena Wanda Niedzielko, Zalasowa

III miejsce-Piotr Macierzyński, Łódź

 

Wyróżnienia:

I – Magdalena Dryl, Sanok

II – Romuald Bielenda, Kielce

III – Renata Malinowska, Chocianów

III – Bartosz Konstrat, Warszawa

 

Kategoria: szkoła ponadpodstawowa

I miejsce – Karolina Majorowska, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

II miejsce – Kamila Babicka, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

III miejsce – Jan Rzewuski, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

 

Wyróżnienia:

I – Ewa Graszkiewicz, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

II – Paulina Matczak, Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie

III – Magda Ślęzak, Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

 

Kategoria: kl. VII-VIII

I miejsce – Jan Kocot, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu

II miejsce – Wojciech Malinowski, Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Trzebnicach

III miejsce- Aleksandra Kocot, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu

 

Wyróżnienia:

I – Mikołaj Naguszewski, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie

II –Wiktoria Parkita, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy

III-Krzysztof Matyskiewicz, Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie

 

Kategoria: szkoła podstawowa IV-VI

I miejsce – Barbara Kotula, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

II miejsce – Olga Korzep, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

III miejsce – Erwin Kowalik, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

 

Wyróżnienia:

I – Aleksandra Sowa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu

II – Gabriela Dachowska, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

III – Gabriela Barszcz, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kluczewsku

 

Kategoria: szkoła podstawowa I-III

I miejsce – Julia Kocot, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu

II miejsce – Kalina Katarzyna Malinowska, Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Trzebnicach

III miejsce – Karol Sobczyk, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

 

Wyróżnienia:

I – Filip Wójcik, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

II – Amelia Dachowska, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

II – Nadia Chojnecka, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie

III – Maria Soboń, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

III – Filip Klimczyk, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

IV- Adam Banasik, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie