1 sierpnia wybuch Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 (godzina W) i trwało kolejnych 63 dni.  W 2021 r. przypada 77 rocznica. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w polskiej historii. Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 2 października 1944) było wystąpieniem zbrojnym w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie zorganizowanym przez Armię Krajową, połączonym z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.  O tym, jaka ważną rolę w ich życiu odegrało Powstanie Warszawskie mówili sami powstańcy. – Kiedy wybuchła wojna, byliśmy wszyscy bardzo młodzi. Ale przez okupację szybko dorośliśmy. Widzieliśmy łapanki, rozstrzeliwania. W miarę czasu zdawaliśmy sobie sprawę, że nic nie jest dla nas ważniejsze niż być wolnymi – zaznaczył Jerzy Mindziukiewicz ze Związku Powstańców Warszawskich. – Dla nas wszystkich, bez względu na wiek i pochodzenie, te dni są ważne. Dla wszystkich jednakowo. Dla Powstańców jest w tym coś pięknego, że możemy się spotkać, przypomnieć sobie jak było, gdzie walczyliśmy – dodała Halina Jędrzejewska ze Związku Powstańców Warszawskich.

                                                                                                                                                                                                                                                  Cześć Bohaterom Powstania!