Zwiedzanie Krasockiego Muzeum Chleba

15 czerwca 2021 roku Krasockie Muzeum Chleba odwiedziła klasa IIb z Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie wraz z wychowawczynią Panią Jolantą Rakowską. Uczniowie zapoznali się z historią wiatraka a następnie zwiedzili muzeum, by zobaczyć namiastkę dawnej polskiej wsi. Poznali nazwy eksponatów zgromadzonych dzięki mieszkańcom Gminy Krasocin. Zapraszamy ponownie!