XXIX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Tydzień Kultury Języka Ojczystego w województwie świętokrzyskim  organizowany jest w dniach od 15 do 20 marca. Co roku instytucje kultury, szkoły, biblioteki, teatry, kina organizują szereg zajęć i spotkań związanych z mową ojczystą. Motywem przewodnim jest  „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”. Główną ideą projektu jest stworzenie jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Większość wydarzeń w tym roku przeniesiona została do internetu. Dzisiaj zachęcamy Państwa do skorzystania z quizu sprawdź swoją wiedzę o języku polskim w 20 pytaniach link:  http://www.biblioteka-krasocin.pl/gbp/2021/02/3862/