Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA EKOLOGICZNĄ  OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2020

 

 1. ORGANIZATOR:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie

 

 1. CELE KONKURSU:
 1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
 2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i plastycznej.
 3. Ukazanie poczucia piękna i pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych
 4. Zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci.
 5. Zachęcenie do samodzielnego wykonania ozdób świątecznych.
 6. Zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

 

   III. TEMAT KONKURSU:

Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła „Święta Bożego Narodzenia”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt w postaci wykonanej ozdoby świątecznej (może to być np. bombka świąteczna, stroik, choinka, itp.)

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Krasocin. Uczestnicy konkursu własnoręcznie wykonają ozdobę świąteczną z okazji „Świąt Bożego Narodzenia”.

 

Prace konkursowe oceniane będą w  dwóch kategoriach:

 1. Kategoria I – szkoła podstawowa klasy I-III,
 2. Kategoria II- szkoła podstawowa klasy IV-VI.

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
 2. Własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna (technika i materiał dowolne) – dodatkowo punktowane będzie wykorzystanie materiałów ekologicznych.
 3. Ozdoba świąteczna o dowolnym kształcie, maksymalna wielkość nie może przekraczać 30cm.
 4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Prace konkursowe nie mogą być opisywane (należy je oznaczyć przymocowaną
  w widocznym miejscu kartką – metryczką zawierającą następujące dane: Imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły)
 6. W konkursie nie będą oceniane prace, które będą zawierać elementy kupne i gotowe, kupne i gotowe prace.
 1. Do nadesłanych zdjęć (trzy zdjęcia jednej ozdoby) należy dołączyć:
 2. a) dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania
 3. b)   zgodę na wykorzystanie ozdób przez organizatorów do celów promocyjnych i edukacyjnych         (oświadczenie) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podpisanie zgody jest  równoznaczne  z oświadczeniem o posiadaniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. F. Raka w Krasocinie praw autorskich do nadesłanych prac (w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego).
 4. Do udziału w konkursie  nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
 5. Nadesłane ozdoby świąteczne przechodzą na własność biblioteki i zostaną wykorzystane
  w ramach promocji.
 6. Prace należy przesyłać (trzy zdjęcia jednej ozdoby z różnych stron) do 18 grudnia 2020 r.do godz. 16.00 na adres mailowy :  biblioteka@krasocin.com.pl ,,KONKURS – OZDOBA BOŻONARODZENIOWA 2020”

 

 

 1. KRYTERIA OCENY:

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • staranność i estetyka wykonania
 • samodzielność wykonania pracy
 • dodatkowy atut – wykonanie z materiałów ekologicznych

 

VII. ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w każdej kategorii.

O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej biblioteki oraz na facebooku.

Zgoda do pobrania Zgoda