Narodowe Czytanie ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego za nami

4 września, w wyjątkowo pięknej scenerii nowo odremontowanego Muzeum Chleba w Krasocinie, odbyło się Narodowe Czytanie ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego. Wydarzenie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie. Należy podkreślić, że to już 9 edycja tej akcji. W piątek, o godz. 15.00, dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk rozpoczęła spotkanie czytając lis od Prezydenta Andrzeja Dudy.  Losy bohaterów dramatu podczas tegorocznej edycji przybliżyli obecnym Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Giliściński, pracownik UG w Krasocinie Sylwia Kowalczyk-Łączek, radna Gminy Krasocin Magdalena Szklarz, Zdzisława Robak kierownik GOPS-u w Krasocinie, sołtys Krasocina oraz przedstawiciel klubu Seniora w Krasocinie Mirosława Klimczyk, Małgorzata Ciszek pracownik UG w Krasocinie, Zofia Stefańczyk prezes Klubu Seniora w Bukowie, radna Gminy Krasocin oraz nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego Iwona Dusza, Krystian Pawłowski radny Gminy Krasocin oraz zastępca kapelmistrza w MOD w Krasocinie, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie Zofia Marcinkowska. Fragmenty tego dzieła przeczytali również kierownik USC w Urzędzie Gminy w Krasocinie Paweł Włodarski, Stanisław Grzegorczyk członek Klubu Seniora w Bukowie, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Marek Radoch, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach Aneta Jończyk, Justyna Brymerska weterynarz, czytelnik biblioteki oraz darczyńca materiałów edukacyjnych dla dzieci, Karol Robak pracownik Urzędu Gminy w Krasocinie.  W akcji wzięli również udział dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie Zdzisława Mąkosa, nauczycielka tejże szkoły Agnieszka Dyksińska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie p. Lidia Siwek oraz młodzież.

Zgodnie z tradycją, biblioteka otrzymała od Kancelarii Prezydenta RP pieczęć upamiętniającą to wydarzenie. Zastępca dyrektora biblioteki Anna Pawelec, w podziękowaniu za udział w akcji, wręczyła wszystkim obecnym egzemplarze ,,Balladyny”  z pamiątkową pieczęcią. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za udział w Narodowym Czytaniu, które co roku przybliża nam na nowo kanony naszych polskich dzieł.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a w ubiegłym roku nowele pozytywistyczne.