Zaproszenie

 

Mieszkańcy Gminy Krasocin, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu, proszeni

są o przyniesienie swojego fragmentu lektury

lub skontaktowanie się z pracownikiem biblioteki w celu odebrania wybranego tekstu.