Informacja

Otrzymaliśmy dotację na XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka dotację 9000,00 zł

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”