Biblioteka w Krasocinie najlepszą biblioteką w woj. świętokrzyskim oraz 8 w kraju w Rankingu Bibliotek 2019!

Gala Ranking Bibliotek 2019Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka w Krasocinie już po raz piąty najlepszą biblioteką w województwie świętokrzyskim, a 8 w pierwszej dziesiątce bibliotek w całym kraju! 28 listopada w Pałacu Krasińskich w Warszawie odbyła się gala, podczas której dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk oraz Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk prof. Krzysztofa Koehlera -wicedyrektora Instytutu Książki, dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Mateusza Adamkowskiego, Marcina Piaseckiego – redaktora zarządzającego „Rzeczpospolitej” oraz dr Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej. Była to już dziewiąta edycja  rankingu, podczas którego przedstawiciele bibliotek i samorządów z pierwszej dziesiątki oraz najlepsi w województwie odbierają dyplomy. W gali uczestniczyły wszystkie pracownice naszej biblioteki, a także radna Iwona Dusza, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Krasocin. Spośród pozostałych bibliotek województwa świętokrzyskiego na miejscu 46 znalazła się Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Reja w Kazimierzy Wielkiej, a na 89 miejscu Miejsko-Gminna Biblioteka im. A. Mickiewicza w Połańcu. Organizatorzy wysłali 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Uzyskali 760 odpowiedzi. Ankieta zawierała 26 pytań. Oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oraz średnie zatrudnienie w placówce, liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki. Punkty przyznano również m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie.

W ankiecie znalazły się także pytania o alternatywne form wypożyczania książek, udostępniania przez biblioteki ebooków, udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo, oraz o nagrody wyróżnienia branżowe, jakie otrzymała biblioteka w 2018 r. Opracowując ranking, oprócz uzyskanych odpowiedzi na ankietę wykorzystali dane z Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2018 roku.

 

Oto ranking 10 najlepszych bibliotek:

1 miejsce Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,

2 miejsce Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów

3 miejsce Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

4 miejsce Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

5 miejsce Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach

6 miejsce Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w  Trzciance

7 miejsce Biblioteka Miejska w Cieszynie

8 miejsce  Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie

9 miejsce  Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

10 miejsce Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie