Narodowe Czytanie pod Grotą NMP w Krasocinie już za nami

Narodowe Czytanie z Moniką Sawicką

6 września, Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie po raz szósty włączyła się w akcję Narodowego Czytania zainaugurowaną przez Parę Prezydencką. W piątek o godz. 14:00 w wyjątkowej scenerii, koło groty Najświętszej Marii Panny w Krasocinie, dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk rozpoczęła spotkanie czytając list od Prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie zaproszeni goście odczytali fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”, jednej z ośmiu nowel wybranych do lektury Narodowego Czytania. Tegoroczne czytanie rozpoczął nasz gość specjalny, pisarka Monika Sawicka, znana z powieści „Kolorowych snów”, „Kruchość porcelany”.

Losy tytułowej bohaterki noweli E. Orzeszkowej, Helci, przybliżyli obecnym Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, kierownik USC Paweł Włodarski, kierownik GOPS w Krasocinie Zdzisława Robak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie Zdzisława Mąkosa wraz z uczennicą Katarzyną Lewandowską, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie – Teresa Szczepańska i Jolanta Lichosik, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego w Krasocinie Małgorzata Łata, członkowie Klubu Seniora i klubu DKK w Krasocinie: Danuta Libera, Mirosława Klimczyk, Krystyna Robak; Anna Ciszek, Maria Kowalska, członkowie Klubu Seniora i klubu DKK w Bukowie: Zofia Stefańczyk, Stanisław Grzegorczyk, Zdzisława Murzynowska i Władysława Pietrala; przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Krasocinie Beata Rajek; uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie: Patrycja Siwek, Wiktoria Rocznik, Maja Hernicka, Wiktoria Słabisz, Monika Jambor; uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Popiełuszki w Cieślach: Łukasz Chachulski, Patrycja Kupczyk, Karina Zakładowska, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie: Filip Stępień, Kamil Łapot, Klaudia Stępień oraz uczennica ZSP nr 2 im. hetmana S. Czarnieckiego we Włoszczowie Wiktoria Siwek.
W akcji wzięli udział również przedstawiciele SP im. Jana Pawła II w Bukowie: dyrektor Agata Kapelusz-Derejska oraz wicedyrektor Beata Mazur, bibliotekarz Aneta Banaś; przedstawiciele SP im. Jerzego Popiełuszki w Cieślach: dyrektor Aneta Jończyk oraz nauczyciel bibliotekarz Beata Stańczyk, wicedyrektor ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie Monika Jamróz-Ziętal, przedstawiciele SP im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie: dyrektor Małgorzata Klimczyk-Karpińska, nauczyciel Lidia Siwek oraz nauczyciel SP im. Jana Pawła II w Czostkowie Agnieszka Dyksińska.
Zgodnie z tradycją, biblioteka otrzymała od Kancelarii Prezydenta RP pieczęć upamiętniającą to wydarzenie. Dyrektor Magdalena Kowalczyk, w podziękowaniu za udział w akcji, wręczyła wszystkim obecnym egzemplarze noweli „Dobra pani” z pamiątkową pieczęcią.
Po akcji odbyło się bardzo ciekawe spotkanie autorskie z panią Moniką Sawicką. Wszystkim uczestnikom akcji Narodowe Czytanie 2019 serdecznie dziękujemy.

Spotkanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.