Nasze projekty

25. Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w 2018 r. wyniosła 12796,00 zł – Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – program operacyjny MKiDN
24. Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w 2017 r. wyniosła 11689,00 zł – Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – program operacyjny MKiDN

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

23. Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w 2016 r. wyniosła 11449,00 zł – Program Zakup Nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – program operacyjny MKiDN
22. Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w 2015 r. wyniosła 12000,00 zł – Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – program operacyjny MKiDN
21. Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w 2014 r. wyniosła 12000,00 zł – Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – program operacyjny MKiDN20. W 2014 r. Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orange w kwocie 2502,77 zł.
19. W 2013 r. Biblioteka Narodowa przyznała nam dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10500,00 zł.
18. W 2013 r. otrzymaliśmy dotację z Fundacji Orange (refundacja kosztów internetu) w kwocie 4149,27 zł.
17. W 2013 r. podpisaliśmy umowę z ŚBRR na organizację VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka oraz na organizację 6 spotkań autorskich.
16. W 2012 r. zakup 452 wol. zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
15. W 2012 r. Biblioteka Narodowa przyznała nam dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10000,00 zł.
14. W 2012 r., dzięki środkom pozyskanym z ŚBRR, zorganizowaliśmy VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. F. Raka.
13. W 2011 r. zakup 285 wol. nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
12. W 2011 r. otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych – 9000,00 zł
11. W 2011 r. pozyskaliśmy z ŚBRR środki na organizację V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i publikację wierszy laureatów.
10. W 2010/2011, dzięki funduszom pozyskanym w ramach Małych Projektów, zorganizowaliśmy cykl spotkań autorskich dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
9. W 2010 r. z programu Odnowa i Rozwój Wsi pozyskaliśmy fundusze na doposażenie biblioteki w Krasocinie oraz jej 4 filii (nowe regały, segmenty dziecięce, stoliki, krzesła, laptopy).
8. W 2010 r. złożyliśmy wniosek do LGD „Nad Czarną i Pilicą” i pozyskaliśmy ze ŚBRR środki na organizację IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. F. Raka.
7. W 2010 r. pozyskaliśmy bezpłatny dostęp do Internetu w ramach programu AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK z Fundacji Orange.
6. W 2009 r. pozyskaliśmy również po 3 zestawy komputerowe na każdą filię (w sumie 12 stanowisk komputerowych) – z programu KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK.
5. W 2009 r. zorganizowaliśmy KURS KOMPUTEROWY 50 + w ramach PPWOW.
4. W 2009 r. otrzymaliśmy z MKiDN w ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 6.000 zł na zakup nowości wydawniczych.
3. W 2008 r. zorganizowaliśmy pięć spotkań autorskich (z P. Beręsewiczem, W. Piasecką, M. Budzyńską, S. Nyczajem, T. Stolarskim) w ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ finansowanego ze środków PPWOW.
2. W 2008 r. otrzymaliśmy z MKiDN w ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 13.000 zł na zakup nowości wydawniczych.
1. W 2007 r., w ramach programu IKONKA, GBP w Krasocinie otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Informatyzacji 3 zestawy komputerowe.